Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

Sportblessures 3
  • Menselijk lichaam
  • Sport

In deze opdracht (en ook in opdracht nr. 4) gaat het over knieblessures die je met sporten (en ook andere bezigheden) kunt oplopen.

Wat zegt u?
  • Taal
  • Quiz

Het bureau De Taalstudio maakt elke maand een Talenquiz met 8 prikkelende vragen over allerlei kanten die met taal samenhangen. Je kunt de quiz op het internet vinden. Hij is bedoeld voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, maar iedereen kan eraan meedoen. Ook voor topleerlingen van de basisschool zitten er vaak interessante vragen bij. Voor De Digitale Topschool hebben we uit oude quizzen een serie vragen bij elkaar gezocht die een indruk geven van het brede gebied van taal (en communicatie).

Nederlandse helden: vroeger en nu
  • Geschiedenis
  • ∞ oneindig

Wat zijn helden? Meestal zijn dat personen die in moeilijke omstandigheden dapper gedrag hebben vertoond. Denk maar eens aan de zeehelden van vroeger of de verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Voor hen bestaat er zelfs sinds 1815 een speciale ridderorde: De Militaire Willemsorde voor daden van moed, beleid en trouw. Helden zijn dus personen van wie we vinden dat ze iets heel bijzonders hebben gedaan.

Tegenwoordig zijn we niet zo snel geneigd om iemand een held of heldin te noemen, maar noemen we iemand eerder een beroemdheid. Hedendaagse beroemdheden zijn meestal personen die bekend zijn van de televisie. Denk maar eens aan Justin Bieber of Adèle, of sporters als Dafne Schippers en Epke Zonderland. Je zou ze ook muziek- of sporthelden kunnen noemen.

In deze opdracht duiken we in de Nederlandse geschiedenis en kun je leren hoe we helden verheerlijkten. En je leert ook dat er nogal wat zegswijzen zijn over 'held'. Tot slot vragen we ook naar een persoonlijke held van jezelf.

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Gerald Kikkert

Gerald Kikkert

Adorable avatar

Vincent van 't Land

Adorable avatar

Glenn Paardekooper

Marc Nelissen

Marc Nelissen

Adorable avatar

Tessa Robijn

Bart Vrieling

Bart Vrieling

Louise Boom

Louise Boom

Femke de Jager

Femke de Jager

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meld uw school vrijblijvend aan

Proefabonnement →